Wygrana_Lotto_majatek_wspolny_czy_odrebny
Wygrana_Lotto_majatek_wspolny_czy_odrebny

Do kogo należy wygrana w Lotto: czy tylko do Ciebie czy także do Twojej żony lub męża? To bardzo ważna kwestia w praktyce. Odpowiedź na to pytanie będzie miała późniejszy wpływ na wiele różnych kwestii, np. spadkowych, podziału majątku (przy ewentualnym rozwodzie), zarządzania majątkiem, dokonywania darowizn. Jeśli jesteś po ślubie i nie spisałeś ze swoim małżonkiem intercyzy (a więc macie wspólność majątkową), to musisz przeczytać ten artykuł!

Zatem, czy wygrana w Lotto wchodzi do majątku wspólnego czy osobistego?

Co wchodzi do majątku osobistego małżonka?

Zacznijmy od podstaw, a więc od kwestii prawnych. W art. 33 KRiO (Kodeks rodzinny i opiekuńczy) wymienione są wszystkie składniki majątkowe, którymi nie musisz się dzielić ze swoim małżonkiem. Z mocy prawa wchodzą one bowiem do Twojego majątku osobistego. Wśród nich znajdują się przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków. Brzmi dobrze, prawda? Jednak czy wygraną w Lotto można zakwalifikować jako Twoje osobiste osiągnięcie?

Nagrodami za osobiste osiągnięcia w rozumieniu tego przepisu są nagrody za pracę twórczą: naukową, artystyczną, literacką, a także nagrody za osiągnięcia sportowe. Wygrałeś nagrodę Nobla? Zdobyłeś złoto na igrzyskach olimpijskich? To wszystko Twoje, małżonek nie ma do tego jakichkolwiek praw.

Sytuacja zmienia się jednak jeśli mówi się o wygranej w Lotto. Tego typu przypadku nie uznaje się za wygraną będącą pochodną osobistych osiągnięć. Tu raczej mowa o łucie szczęścia. I to nawet wówczas, gdy zwycięzca posiłkował się własnym systemem, statystykami, czy wkładał pracę w analizę rachunku  prawdopodobieństwa.

Wszystko to co nie zostało wymienione w art. 33 Kodeksu rodzinnego, a zostało nabyte w trakcie trwania małżeństwa wchodzi do majątku wspólnego. Zatem tak naprawdę okazuje się, iż Twoja wygrana jest Waszą wspólną wygraną.

Odpowiedź na pytanie – wygrana w Lotto majątek wspólny czy osobisty – brzmi więc: MAJĄTEK WSPÓLNY.

Wygrana w Lotto – zarządzanie wygraną przez małżonków.

Wygrana_Lotto_majatek_wspolny_czy_odrebny
Wygrana_Lotto_majatek_wspolny_czy_odrebny

Jeśli – co już ustaliliśmy – małżeństwo wygrało w Lotto, to tak naprawdę każde z nich jest współwłaścicielem nagrody. Nie oznacza to jednak, że każdemu z małżonków przysługuje 50% wygranej. Musisz wiedzieć, że między małżonkami istnieje tzw. współwłasność łączna. Oznacza to, że każde z małżonków jest współwłaścicielem majątku, ale w trakcie trwania małżeństwa nie można określić udziału małżonków w majątku wspólnym.

Sytuacja zmienia się w przypadku rozwodu lub śmierci jednego z małżonków. O tym jednak za chwilę… Tymczasem w trakcie trwania małżeństwa majątkiem należy zarządzać. W tym okresie powinniście zarządzać majątkiem wspólnie, zgodnie z zasadami określonymi w KRiO. Zgodnie z tym przepisem małżonkowie są zobowiązani do współdziałania w zarządzie majątkiem wspólnym, w tym w szczególności udzielać sobie wzajemnych informacji o stanie majątku wspólnego, o wykonywaniu zarządu majątkiem wspólnym i o zobowiązaniach obciążających majątek wspólny.

Co do zasady każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym. Owo zarządzanie polega na wykonywaniu czynności, które dotyczą wszystkich przedmiotów majątkowych (w tym pieniędzy) należących do majątku wspólnego, w tym także czynności zmierzających do zachowania tego majątku.

Z uwagi na rozległość tematu kwestię zarządu majątkiem wspólnym opiszemy w odrębnym artykule.

Wygrana w Lotto a kwestie spadkowe.

Okoliczność, że wygrana w Lotto wchodzi do wspólnego majątku małżonków jest także istotna w kwestiach spadkowych. W przypadku śmierci jednego z małżonków (laureatów) pozostały majątek dzieli się zgodnie z regułami opisanymi w testamencie lub kodeksie cywilnym (prawie spadkowym). W tym miejscu nie będziemy się jednak rozpisywać nad różnymi wariantami konstruowania spadkobrania. To będzie temat na osobne artykuły. Natomiast w tym momencie musisz wiedzieć, że w przypadku Twojej śmierci tylko połowa wygranej będzie stanowiła spadek po Twojej osobie. Pozostała część majątku przypadnie Twojej żonie – jak już ustaliliśmy, połowa wygranej należy do niej. Popatrz jak wygląda typowe dziedziczenie:

Założenia:

– dziedziczą: żona i 2 dzieci,

– wspólność ustawowa,

– brak testamentu

– wygrana stanowi całość majątku podlegającą dziedziczeniu.

Co dzieje się z majątkiem:

– dziedziczeniu podlega tylko ½ wygranej. Druga połowa jest własnością żony

– połowa wygranej podlegająca dziedziczeniu rozkłada się na spadkobierców w następujących proporcjach: żona – 1/3, dziecko nr 1 – 1/3, dziecko nr 2 – też 1/3.

Oznacza to, że po śmierci laureata (męża), żonie przypadną 2/3 całego majątku, a dzieciom po 1/6  każdemu.

Wygrana w Lotto a rozwód.

Wygrana_Lotto_majatek_wspolny_czy_odrebny.
Wygrana_Lotto_majatek_wspolny_czy_odrebny.

W przypadku rozwodu i podziału Waszego majątku wspólnego, wygrana zostanie podzielona pomiędzy Ciebie i Twojego małżonka. Jakikolwiek składnik majątkowy, dom czy też samochód zakupiony za pieniądze z wygranej będzie podlegać podziałowi. Jeżeli miliony zostaną przeznaczone na podróże, remonty Waszego domu, czy też na inne wydatki związane z zaspokojeniem podstawowych potrzeb życiowych, przy podziale majątku wygrana zostanie pomniejszona o wydaną kwotę. Pamiętaj też, że jeżeli wygrane pieniądze zostaną zainwestowane w Twój majątek osobisty, np. dom zakupiony jeszcze przed zawarciem małżeństwa, Twój małżonek będzie mógł domagać się od Ciebie odpowiedniej spłaty tytułem nakładów poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty.

Reasumując, jeśli wygrałeś w totolotka już w trakcie małżeństwa i nie masz spisanej intercyzy, to po rozwodzie będziesz musiał oddać żonie połowę wygranej.

Sytuacja radykalnie się komplikuje, gdy do wygranej dochodzi w trakcie postępowania rozwodowego. Mówimy przecież o okresie, w którym formalnie nadal trwa małżeństwo. W takiej sytuacji powinieneś postępować bardzo ostrożnie. Może się bowiem okazać, ze wraz z małżeństwem przepadnie połowa Twojej wygranej. Dlatego powinieneś błyskawicznie skontaktować się z prawnikiem, najlepiej jeszcze przed odbiorem wygranej.

 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu „Wygrana w Lotto majątek wspólny czy osobisty”. Być może zainteresują Cię także inne artykuły na naszym blogu?