W co zainwestować wygraną w Lotto lub Eurojackpot
W zainwestować wygraną w Lotto lub Eurojackpot

W co zainwestować wygraną w Lotto lub Eurojackpot? To pytanie spędza sen z powiek szczęśliwym zwycięzcom. Mądre zarządzanie majątkiem – w taki sposób, aby nie tracił na wartości – stanowi prawdziwe wyzwanie przed osobami, które nie miały wcześniej do czynienia z zarządzaniem wielkim kapitałem. Jest także wyrazem odpowiedzialności przed rodziną i samym sobą. W niniejszym artykule podpowiemy w co zainwestować wygraną w Lotto, skupiając się na najbardziej typowych formach inwestycji. Ten tekst stanowi wprowadzenie do dalszych artykułów na temat tego, w co zainwestować wygraną w Lotto, które w bardziej szczegółowy sposób opisywać będą konkretne sposoby inwestowania.

Zanim przejdziemy do meritum musimy Cię jednak uprzedzić o bardzo ważnej kwestii. Otóż zanim podejmiesz decyzję o tym, w co zainwestować wygraną w Lotto będziesz musiał rozważyć bardzo wiele różnych okoliczności, na czele z kwotą, jaką faktycznie dysponujesz w celach inwestycyjnych. Przed podjęciem takiej decyzji rozsądnie jest skonsultować się doradcą finansowym.

Do rzeczy, więc w co zainwestować wygraną w Lotto lub Eurojackpot?

 

W co zainwestować wygraną w Lotto - Lokata bankowa
W co zainwestować wygraną w Lotto – Lokata bankowa

Inwestycja nr 1: Lokaty bankowe

Lotto milionerzy zwykle zaczynają swoją przygodę z inwestowaniem od lokat bankowych. I dobrze. Lokaty bankowe to najbezpieczniejsza forma lokowania kapitału. Aczkolwiek musisz pamiętać, że trzymając pieniądze na lokacie sprawiasz, że nie należą one już do Ciebie, lecz do banku (więcej szczegółów w artykule: Dlaczego nie trzymać wszystkich pieniędzy w jednym banku). Poza tym, decydując się na lokaty bankowe mądrze jest rozproszyć pulę między różne banki. Twoje pieniądze na lokacie bezpieczne są tylko do równowartości kwoty 100.000 euro. Tyle bowiem wynosi gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Nie zawsze łaszenie się na ten bank, który obecnie oferuje najwyższe oprocentowanie jest najmądrzejszym wyborem. Ważny jest także tzw. rating banku.

Poza tym musisz pamiętać, że lokowanie pieniędzy na rachunkach bankowych nie jest żadną formą inwestowania, lecz… po prostu lokowania. W obecnych warunkach rynkowych (niskie stopy procentowe, wysoka inflacja) pieniądze w banku realnie tracą na swojej wartości. Popatrz na poniższy przykład:

Wartość środków na lokacie: 1 mln zł.

Oprocentowanie lokaty: 2% (zakładamy brak jakiejkolwiek promocji, zw. np. z wysoką koncentracją kapitału w jednym banku)

Inflacja: 3%

Roczny przychód brutto: 20 tys. zł

Podatek Belki: 19% = 3,8 tys. zł

Roczny przychód netto: 16,2 tys. zł

Strata na inflacji: -30 tys. zł

Popatrz co się stało. Posiadacz miliona złotych na lokacie co roku dostaje „na rękę” ponad 16 tys. zł i z tej kwoty się utrzymuje. Może się wydawać, że milion złotych bezpiecznie spoczywa na lokacie, a wiec lotto milioner „nie przejada” wygranej na bieżące potrzeby. Tymczasem niezauważenie 30 tys. zł pochłonęła inflacja. Oznacza to, że w lotto milioner po roku posiada już realnie równowartość kwoty około 970 tys. zł sprzed inflacji.

Zalety lokaty bankowej:

 • Najbezpieczniejsza forma lokowania kapitału
 • Prowadzona przez podmioty nadzorowane przez KNF
 • Przewidywalność przyszłego zysku
 • Wysoki stopień porównywalności z konkurencją

Wady lokaty bankowej:

 • Brak ochrony realnej wartości kapitału
 • Niskie zyski

 

W co zainwestować wygraną w Lotto - Nieruchomości
W co zainwestować wygraną w Lotto – Nieruchomości

Inwestycja nr 2: Nieruchomości

Królowa inwestycji i często odpowiedź na pytanie „w co zainwestować wygraną w  Lotto”. Bardzo lubimy inwestowanie w nieruchomości. Dlaczego? Ponieważ jest to inwestycja, którą „widać”, tzn., że niezależnie od tego czy inwestycja okaże się trafiona czy nietrafiona, to inwestor zawsze zostaje z nieruchomością, z której zwykle można odzyskać jakąś wartość. Nie oznacza to jednak, że jest to inwestycja wolna od wad i ryzyka. Wynika to przede wszystkim z różnorakich sposobów, w jakie można dokonywać takich inwestycji.

Do najpopularniejszych sposobów inwestowania w nieruchomości należą:

 • Inwestowanie w najem długoterminowy – czyli zakup lokali mieszkalnych lub użytkowych, celem ich najmu i czerpania zysków z czynszów najmu.
 • Inwestowanie w najem krótkoterminowy – czyli zakup lokali mieszkalnych celem prowadzenia w nich działalności quasi hotelowej (często z wykorzystaniem platform internetowych takich jak Airbnb lub Booking).
 • Flipy – zakup lokalu celem jego remontu i odsprzedaży z zyskiem.
 • Grunty inwestycyjne – zakup nieruchomości gruntowych (np. działek) celem ich utrzymywania w portfelu inwestycyjnym, licząc na wzrost wartości po upływie czasu.
 • Zbiorowe inwestowanie w nieruchomości (np. condohotele) – zakup nieruchomości, zwykle z koinwestorami, celem ich długoterminowego podnajęcia w zamian za stałą, gwarantowaną stopę zwrotu.
 • REIT-y – zakup jednostek funduszu inwestycyjnego, który inwestuje bezpośrednio w nieruchomości.

Jak widać istnieje wiele form inwestowania w nieruchomości. Jednak jak wspomnieliśmy wyżej, tego typu inwestycje to także ryzyko. Inwestując w nieruchomości z reguły operujemy bowiem wysokimi wolumenami. Powinniśmy być więc szczególnie ostrożni, dokładnie analizując stan prawny oraz stan techniczny nieruchomości. Od strony prawnej należy zwrócić uwagę w szczególności na: strukturę własności nieruchomości (pełna własność, współwłasność, niejednoznaczna struktura), jej obciążenia (hipoteki, zastawy, ograniczone prawa rzeczowe), plany miejscowe, a także kwestie środowiskowe (np. lokalizacja w obszarze Natura 2000). Kwestie związane ze stanem faktycznym (lokalizacja, stan techniczny, itp.) zupełnie tu pomijamy, ponieważ ich opisywanie zajęłoby nam co najmniej kilka kolejnych artykułów. Morał z powyższej „wyliczanki” jest taki, że inwestowanie w nieruchomości nie lubi pośpiechu, a niestaranne zbadanie tego, co chcemy nabyć może przysporzyć inwestorowi nie lada kłopotów.

Inwestowanie w nieruchomości oznacza także koszty. Związane jest to z tym, że wymagają one rozmaitych nakładów (awarie, konieczność remontów, podatki lokalne, czynsz administracyjny itp.). Inwestorzy często nie biorą tego pod uwagę podejmując decyzję o zakupie. Zwykle koszty przesłaniane są korzyściami z czynszów najmu. A to błąd.

Początkujący inwestorzy zwykle kalkulują w następujący sposób: Jeśli mam milion złotych i kupię za to 4 mieszkania, a z każdych z nich osiągnę 2 tysiące zł miesięcznie czynszu (razem 8 tys. zł), to znaczy, że osiągam 9,6% rocznej stopy zwrotu (8 tys. zł x 12 miesięcy = 96 tys. zł). Zgadza się? No właśnie nie zgadza. 😊 Poniższa kalkulacja nie uwzględnia bowiem podatków oraz kosztów związanych z utrzymaniem i administrowaniem nieruchomościami. W praktyce realna stopa zwrotu z najmu jest o wiele niższa. Według portalu Social Estate realne stopy zwrotu w największych polskich miastach są następujące: Łódź (3,6%), Warszawa (4,3%), Gdańsk (5,1%).

Zalety inwestowania w nieruchomości:

 • Realna ochrona wartości zainwestowanego kapitału
 • Możliwość zarabiania na wzroście wartości nieruchomości
 • Możliwość zarabiania na najmie
 • Szansa na wysoką rentowność z inwestycji (w niektórych typach inwestycji)

Wady inwestowania w nieruchomości:

 • Niska lub bardzo niska płynność
 • Wysokie koszty administrowania i utrzymania
 • Konieczność posiadania eksperckiej wiedzy prawnej i technicznej

 

W co zainwestować wygraną w Lotto - Giełda
W co zainwestować wygraną w Lotto – Giełda

Inwestycja nr 3: Giełda (akcje, obligacje)

Inwestowanie na giełdzie daje możliwość osiągania fenomenalnych zysków. Niestety, to także jedna z najbardziej ryzykownych form pomnażania kapitału, która przy nieumiejętnym zarządzaniu może doprowadzić do utraty całości majątku. Osoby zastanawiające się w co zainwestować wygraną w Lotto powinny ostrożnie podchodzić do tego rodzaju inwestycji.

W obecnych czasach istnieje bardzo wiele różnych instrumentów finansowych i narzędzi finansowych, za pomocą których można inwestować kapitał na giełdzie. W tym miejscu pragniemy skupić się jedynie na klasycznych formach inwestowania, tj. akcjach i obligacjach.

Co odróżnia inwestowanie w akcje od inwestowania w obligacje? Kupując akcje inwestor staje się współwłaścicielem konkretnej spółki. Dlatego wspólnie z innymi akcjonariuszami ponosi on ryzyko prowadzenia działalności przez taką spółkę. Dzięki temu może zarabiać zarówno na wzroście wartości kursu nabytych akcji jak i na dywidendach okresowo wypłacanych przez tę spółkę. Tymczasem inwestowanie w obligacje polega na swoistym udzielaniu pożyczki emitentowi. Tym ostatnim może być spółka lub inny podmiot (Skarb Państwa, jednostki samorządowe). Inwestując w obligację inwestor nie nabywa żadnych praw własnościowych w stosunku do emitenta. Jednak w razie jego upadłości może liczyć na to, że będzie zaspokajany w kolejności przewidzianej przez prawo upadłościowe.

Inwestowanie w akcje jest jedną z najbardziej efektywnych form pomnażania kapitału. Ponadto wg różnych badań, w długich okresach (min. 10-letnich) utrzymywanie portfela akcji tzw. blue chipów (największych spółek) pozwala na najlepszą ochronę realnej wartości majątku. Niestety, indywidualne inwestowanie na giełdzie to zajęcie pełnoetatowe. Inwestor musi posiadać bowiem odpowiednią, bardzo szeroką wiedzę z różnych dziedzin. W szczególności powinien rozumieć otoczenie prawne, otoczenie makroekonomiczne (w szczególności zw. z cyklicznością rynków), a także umieć odpowiednio interpretować sprawozdania finansowe firm. Dzięki temu jest w stanie ocenić, które spółki są tanie (a więc opłaca się je kupić, bo dają potencjał do wzrostu), a które sprzedawane są po zawyżonych cenach. Jest to temat na osobną monografię, ale warto nim się zainteresować. Można zacząć np. od ponadczasowej książki Benjamina Grahama – „Inteligentny Inwestor”.

Zalety inwestowania na giełdzie:

 • Szansa na ponadprzeciętne zyski
 • Szansa na zabezpieczenie wartości kapitału w długim okresie

Wady inwestowania na giełdzie:

 • Wysokie ryzyko inwestycyjne
 • Wymaga wysokich kwalifikacji
 • Wymaga zaangażowania czasu

 

W co zainwestować wygraną w Lotto - Fundusze Inwestycyjne
W co zainwestować wygraną w Lotto – Fundusze Inwestycyjne

Inwestycja nr 4: Fundusze inwestycyjne

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne to pojęcie bardzo szerokie. Kryją się pod nim zarówno różne typy funduszy inwestycyjnych jak i różne klasy aktywów, w które z ich wykorzystaniem można inwestować.

Dla inwestora kluczowym jest wybranie typu funduszu inwestycyjnego. Rynek co do zasady posługuje się podziałem na fundusze otwarte i zamknięte. Fundusze otwarte, to fundusze, które co do zasady inwestują na rynku kapitałowym a sposób ich funkcjonowania i dystrybucji jest ściśle uregulowany przez prawo. To dobry wybór dla początkujących inwestorów oraz takich, którzy szukają szerokiej ochrony. Natomiast fundusze zamknięte mają o wiele bardziej liberalną politykę inwestycyjną, często lokując środki także w tzw. niepublicznych aktywach (niegiełdowych), takich jak wierzytelności, nieruchomości, czy spółki niegiełdowe. Są o wiele mniej regulowane niż fundusze otwarte, przez co inwestorzy narażeni są na większe ryzyko.

Największą korzyścią z inwestowania w formie funduszu inwestycyjnego jest powierzenie zarządzania wyspecjalizowanemu podmiotowi – asset managerowi. W ten sposób inwestor kupuje jego wiedzę i doświadczenie, a także oszczędza czas, jaki normalnie samodzielnie musiałby poświęcić na analizę różnych walorów giełdowych. Wielką korzyścią z inwestowania w formie funduszu jest dywersyfikacja inwestycji. W ramach jednego funduszu asset manager inwestuje jednocześnie w kilkadziesiąt różnych walorów. Tak szeroka dywersyfikacja inwestycji w praktyce nie byłaby możliwa w ramach samodzielnego inwestowania przez inwestora. Wszystko to sprawia, że fundusze inwestycyjne często są jedną z najlepszych odpowiedzi na pytanie w co warto zainwestować wygraną w Lotto.

Fundusze mają też swoje wady. Jedną z największych z nich jest mniejsza koncentracja w najbardziej rentowne papiery wartościowe niż taka, jaką można osiągnąć w ramach samodzielnej inwestycji. W ten sposób nierzadko dochodzi do sytuacji, że fundusze – mimo że zarządzane przez profesjonalistów – osiągają stosunkowo słabsze wyniki niż najlepsi inwestorzy indywidualni. Jest to jednak ustępstwo, na które warto pójść w zamian za większe bezpieczeństwo. Ponadto inwestowanie w ramach funduszy jest droższe niż w przypadku samodzielnego inwestowania. Fundusze pobierają opłaty za swoje usługi (zwykle do 2,5% kapitału pod zarządzaniem + koszty). Pamiętajmy jednak, że to cena, za którą kupujemy swój czas, który w przeciwnym wypadku musielibyśmy samodzielnie poświęcić na analizę sprawozdań finansowych spółek i sytuacji gospodarczej na światowych rynkach.

Zalety inwestowania w ramach funduszy inwestycyjnych:

 • Powierzenie zarządzania profesjonaliście
 • Oszczędność czasu
 • Dywersyfikacja inwestycji
 • Możliwość inwestowania na wszystkich rynkach na świecie i praktycznie we wszystkie klasy aktywów

Wady inwestowania w ramach funduszy inwestycyjnych:

 • Mniejsza koncentracja na najlepiej „performujące” walory
 • Niska transparentność inwestycji
 • Stosunkowo wysokie koszty

 

W co zainwestować wygraną w Lotto - Złoto
W co zainwestować wygraną w Lotto – Złoto

Inwestycja nr 5: Złoto i inne metale szlachetne

Złoto (podobnie jak srebro i platyna) to znakomite formy inwestowania kapitału. Zgodnie z teorią, dobrze skonstruowany portfel inwestycyjny powinien zawierać od 5% do 10% złota. Tyle teoria, praktyka często dalece się z nią mija. Inwestować w złoto można na różne sposoby, począwszy od fizycznego złota, poprzez różnego rodzaju kontrakty, a kończąc na spółkach związanych z jego wydobyciem i przetwórstwem. Niemniej miłośnicy inwestowania w złoto w praktyce akceptują tylko inwestowanie w fizyczne złoto.

Zaletą inwestowania w złoto jest to, że często stanowi ono dobrą alternatywę inwestycyjną w czasach, gdy na rynkach akcji gości niepokój. Złoto lepiej chroni wartość kapitału, w tym zakresie przypominając nieruchomości. W przeciwieństwie do tych ostatnich jest jednak o wiele bardziej płynne i… mobilne. Złoto jest szczególnie hołubione przez osoby, które przeżyły różnego rodzaju niepokoje społeczne, np. wojny. Z uwagi na dużą wartość złota skumulowaną w stosunkowo niewielkiej masie stanowi ono najbardziej mobilny przedmiot ulokowania kapitału. Zwolennicy tych teorii twierdzą, że w razie wybuchu wojny lub zarazy można spakować swoje złoto i wyjechać w bezpieczne miejsce. Tego zaś nie można powiedzieć o nieruchomościach.

Wadą inwestowania w złoto i inne metale szlachetne jest stosunkowa duża podatność na oszustwo Dlatego należy je kupować jedynie ze sprawdzonych źródeł, dbających o odpowiednią certyfikację. Wadą inwestowania w złoto są także stosunkowo wysokie koszty jego przechowywania. Można oczywiście powierzyć je profesjonalistom (popularne jest przechowywanie fizycznego złota w szwajcarskich bankach), ale wówczas traci się dużo z waloru jego mobilności.

Inwestując w złoto (i inne metale szlachetne) należy pamiętać, że – podobnie jak inne walory rynkowe – jego cena zmienia się w zależności od sytuacji na rynku. Nie warto za nie przepłacać w czasach, gdy jest drogie. W takich czasach lepiej rozejrzeć się za innymi formami lokowania kapitału.

Zalety inwestowania w złoto:

 • Ochrona kapitału przed inflacją
 • Bezpieczeństwo w czasach niepewności społecznych (mobilność)
 • Brak ryzyka utraty istotnej części kapitału

Wady inwestowania w złoto:

 • Trudności zw. z przechowywaniem

 

W co zainwestować wygraną w Lotto - W Siebie
W co zainwestować wygraną w Lotto – W Siebie

Inwestycja nr 6: W siebie

Osoby wygrywające wielkie sumy w Lotto, a w szczególności w Eurojackpot nie mogą wybrać lepszej inwestycji na początek niż inwestycja w siebie. Bynajmniej nie mamy tu namyśli zakupu domu czy samochodu. Do zarządzania wielkim majątkiem potrzebna jest bowiem odpowiednia, rozległa wiedza. Osoba wygrywająca w Lotto powinna więc zacząć swoją przygodę z inwestowaniem od inwestycji w siebie. Koniecznym będzie zaznajomienie się z bazową wiedzą z zakresu prawa, ekonomii, zarządzania oraz inwestycji. Ok, ładnie się to czyta, ale jak to zrobić?

To stosunkowo proste. Otóż zrób sobie urlop.

Bardzo często z dużym zdziwieniem czytamy rady rozmaitych „doradców”, aby po wygranej w Lotto lub Eurojackpot nie zmieniać swojego trybu życia, a w szczególności aby nie porzucać pracy. O ile tego typu rady mają jakiś sens przy stosunkowo „niewielkich” wygranych (do 5 mln zł), to już przy większych wygranych są wręcz szkodliwe. Jeśli przed wygraną pracowałeś na etacie, to wielką nieroztropnością byłoby tracenie najbardziej produktywnych 8 godzin Twojego dnia na pracę dla kogoś, podczas gdy Twój kapitał pozostawałby bez należytej opieki.

Dlatego warto zrobić sobie np. roczny, a nawet dwuletni urlop, nawet jeśli miałbyś w tym czasie wypłacać sobie pensję z samego kapitału. Urlop pozwoli Ci na znalezienie czasu na naukę i pracę związaną z zarządzaniem kapitałem. Powinieneś sobie tak to zorganizować, aby płacić sobie za to, że się uczysz.

I jeszcze jedno. W czasie swojego „urlopu edukacyjnego” nie obawiaj się spędzać czasu w podróżach. Nie od dziś wiadomo, że podróże kształcą. Pieniądze na nie wydane nigdy nie będą źle wydane. No chyba, że Twoje podróżowanie ogranicza się do pobytu w tureckich hotelach typu All Inclusive. Z takich wakacji rzeczywiście niewiele wyniesiesz. Niemniej jeśli w czasie podróży spędzasz czas efektywnie, odwiedzasz nowe miejsca i poznajesz nowe kultury, to nie tylko znakomicie odpoczywasz ale także nabywasz nowe doświadczenia, które z pewnością będziesz w stanie spożytkować w biznesie.

Zalety inwestycji w siebie:

 • Raz zdobyta wiedza zostaje z Tobą na zawsze
 • Zmniejszenie podatności na oszustwo
 • Podejmowanie lepszych decyzji inwestycyjnych
 • W przyszłości oszczędność czasu

Wady inwestycji w siebie:

 • Brak

 

W co zainwestować wygraną w Lotto - W Dzieci
W co zainwestować wygraną w Lotto – W Dzieci

Inwestycja nr 7: W dzieci

Ustalmy fakty. Jeśli wygrałeś w Lotto lub Eurojackpot i masz dzieci, to prędzej czy później podzielisz się z nimi wygraną. Możesz to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy, to proste ugięcie się pod ich prośbami o przekazanie darowizn, zakup domów, mieszkań lub innych dóbr. Drugi to stopniowe przekazywanie im majątku w miarę postępu w ich edukacji i dojrzałości. Jak myślisz, który z tych sposobów w dłuższym okresie okaże się bardziej korzystny dla Ciebie oraz dla Twoich dzieci?

Inwestowanie w dzieci niesie ze sobą wiele korzyści. Pierwszą i najważniejszą z nich jest rozbudowa kompetencji do zarządzania majątkiem w rodzinie. To bowiem bardzo niezdrowa sytuacja, gdy wiedza o wszelkich inwestycjach jest skumulowana w rękach jednej osoby. O wiele łatwiej zarządzać majątkiem, gdy nadzór właścicielski nad nim sprawuje więcej osób.

Poza tym, dzieci stopniowo wdrażane w zarządzanie majątkiem nabierają do niego większego szacunku. Z czasem zauważają, że dysponowanie olbrzymią wygraną w Lotto lub Eurojackpot to nie tylko przyjemności związane z jej wydawaniem, ale przede wszystkim odpowiedzialność za rozsądne i gospodarne obchodzenie się z fortuną.

Dzieci zaangażowane w zarządzanie majątkiem stają się mniej roszczeniowe. Partycypując w zarządzaniu majątkiem zwykle partycypują też w dochodach z gospodarnego zarządzania. W ten sposób oswajają się z funkcjonowaniem w obrocie gospodarczym i uczą się jak robić biznes – a to przecież najlepsza szkoła. Natomiast zarabianie na majątku o wiele lepiej mu czyni niż jego wydawanie. Cały czas chroni się bowiem jego realną wartość, którą można z czasem przekazać kolejnym pokoleniom.

Wreszcie, skoro już przy tym jesteśmy, jeśli zaangażujesz dzieci w zarządzanie majątkiem, to o wiele łatwiej będzie Ci zorganizować kwestie spadkowe po sobie. Nie wiesz kiedy dopadnie Cię choroba, kalectwo lub śmierć. Być może będziesz potrzebował opieki szybciej niż myślisz. Rodzinie łatwiej będzie kontynuować prowadzenie interesów, jeśli będą w nie zaangażowane także dzieci, a niż tylko Ty.

Zalety inwestycji w dzieci:

 • Wzrost kompetencji w rodzinie
 • Zastępowalność w zarządzaniu majątkiem
 • Funkcja wychowawcza
 • Łatwiejsza organizacja sukcesji

Wady inwestycji w dzieci:

 • Brak

 

W co zainwestować wygraną w Lotto lub Eurojackpot: Podsumowanie

Oczywiście, na rynku mamy o wiele więcej możliwości inwestycyjnych niż te przedstawione w niniejszym artykule. Naszym celem nie było jednak opisanie ich wszystkich w jednym miejscu. Ten tekst należy traktować jako wprowadzenie do większej części artykułów na temat inwestowania, jakie w najbliższym czasie będą publikowane na naszym blogu.

Niezależnie od tego, na jaki rodzaj inwestycji się zdecydujesz, pamiętaj by do każdej z nich podchodzić z wielką ostrożnością. Na rynku nie brakuje osób, które bardziej niż o Twoje bezpieczeństwo troszczą się o swój zarobek. Czasami są to zwyczajni oszuści. Przy inwestowaniu dużych sum warto skonsultować się z radcami prawnymi, na przykład z nami. Radcowie prawni posiadający odpowiednie doświadczenie na rynku finansowym są w stanie z dużą dokładnością ocenić, kiedy inwestycja wiąże się z nieakceptowalnym ryzykiem dla klienta, lub wręcz nawet z ryzykiem sprzeniewierzenia środków. W takich przypadkach o wiele taniej jest zapobiegać niż leczyć.

 

Życzymy mądrych decyzji!

 

PS. Jeśli spodobał Ci się niniejszy artykuł być może zainteresują Cię także: