Jak odebrać wygraną w Lotto?
Jak_odebrac_wygrana_w_Lotto?

W niniejszym artykule opiszemy w jaki sposób bezpiecznie odebrać wysoką wygraną w Lotto. Bezpieczny odbiór naprawdę wysokiej wygranej w Lotto jest jedną z najważniejszych i najtrudniejszych decyzji w życiu laureata loterii. Jest też źródłem potężnego stresu i towarzyszących mu emocji. W takiej sytuacji należy zachować zimną krew i możliwie racjonalnie podejść do problemu. Poniżej opiszemy zasady odbioru nagrody oraz zmierzymy się z popularnymi mitami na ten temat.

UWAGA: ARTYKUŁ JEST DŁUGI. JEDNAK WARTO PRZECZYTAĆ DO KOŃCA. OSOBY SUKCESU SĄ CIERPLIWE.

Pamiętaj o zasadach odbioru wygranej zapisanych w Regulaminie Lotto.

Zasady odbioru wygranej zostały precyzyjnie opisane w następujących dokumentach:

Jeśli zamierzasz odebrać wysoką wygraną w Lotto, to koniecznie musisz zapoznać się z § 24 – § 28 Regulaminu Lotto. W tym właśnie miejscu zostały opisane zasady wypłaty wygranych. W dalszej części artykułu wyjaśnimy najważniejsze spośród tych zapisów.

Termin odbioru wygranej Lotto
Termin_odbioru_wygranej_Lotto

Termin na odbiór wygranej w Lotto.

Zacznijmy od rzeczy podstawowej – termin na odbiór wygranej. Na odebranie wygranej w Lotto masz 60 dni. Termin zaczyna bieg od dnia następnego po dniu losowania. Paradoksalnie, to bardzo mało czasu. W ciągu tych 60 dni będziesz musiał:

 • oswoić się z wygraną
 • zabezpieczyć kupon na czas aż do odebrania nagrody
 • zdecydować się w jaki sposób odbierzesz nagrodę, w szczególności: czy zrobisz to samodzielnie czy skorzystasz z pomocy prawnika
 • otworzyć kilka rachunków bankowych, na które zostanie przelana nagroda
 • zdecydować się, czy powiedzieć o wygranej rodzinie, sąsiadom, przyjaciołom
 • jeśli jesteś z mniejszej miejscowości – zastanowić się jak utrzymać informację o wygranej w tajemnicy.

Mnogość myśli jakie piętrzą się w głowie zwycięzcy, ekscytacja oraz strach przed utratą kuponu sprawiają, że 60 dni na zorganizowanie bezpiecznego odbioru nagrody to bardzo krótki czas. A pamiętaj, że tego czasu nie wolno Ci przekroczyć, ponieważ w takim przypadku Totalizator nie wyda Ci nagrody.

Zasady wypłaty wygranej w Lotto.

W Lotto wypłaca się wygrane wyłącznie za zwrotem kuponu. Oczywiście wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której do zawarcia zakładu doszło przez Internet. W takim przypadku Totalizator nie wydaje bowiem kuponu lecz przypisuje nagrodę do konta gracza.

Aby odebrać nagrodę powyżej kwoty 2.280 zł należy udać się do oddziału Totalizatora Sportowego. Nie ma przy tym znaczenia, czy kupiłeś zwycięski kupon w kolekturze, czy grałeś z wykorzystaniem Internetu. Nie musisz w tym celu udawać się do Warszawy. Totalizator posiada oddziały w następujących miastach: Szczecin, Zielona Góra, Wrocław, Opole, Poznań, Bydgoszcz, Koszalin, Gdańsk, Łódź, Katowice, Kraków, Kielce, Warszawa, Olsztyn, Białystok, Lublin oraz Rzeszów. Warto jednak udać się do innego oddziału niż ten najbliższy naszego miejsca zamieszkania. Jeśli zależy Ci na zachowaniu wygranej w tajemnicy, to pamiętaj, że świat jest mały – wybierz oddział w dalszej odległości.

Udając się do oddziału Totalizatora Sportowego, oprócz kuponu powinieneś zabrać ze sobą ważny dowód osobisty. W czasie odbioru wygranej będziesz musiał okazać kupon, aby pracownicy Totalizatora mogli zweryfikować jego autentyczność i ważność. Musisz liczyć się z ryzykiem, że na jakiś czas stracisz kupon z zasięgu wzroku. Aby odebrać wygraną warto więc zabrać ze sobą osobę godną zaufania.

W praktyce wypłata wysokiej wygranej w Lotto następuje na jeden lub kilka wskazanych rachunków bankowych gracza. Warto uprzednio otworzyć kilka rachunków bankowych i zlecić wypłatę w równych częściach na te rachunki. Otwierając rachunki warto zadbać o to, aby były to rachunki przypisane do osoby, która jest właścicielem wygranej. Lepiej nie otwierać wspólnego rachunku z mężem lub z żoną. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby te osoby upoważnić do rachunku bankowego na zasadzie pełnomocnictwa.

Czy Totalizator może odmówić wypłacenia wygranej w Lotto?

Jak odebrać wygraną w Lotto
Odmowa_wyplacenia_wygranej_Lotto

Okazuje się, że tak – i to właściwie jest największe ryzyko związane z odbiorem wygranej. Otóż Totalizator może odmówić Ci wypłacenia wygranej z kilku powodów.

 • Po pierwsze – Totalizator nie wypłaci wygranej, jeśli w kuponie nie zostały zawarte wszystkie informacje przewidziane w 29 Regulaminu Lotto.

Zapis z § 29  ust. 1 Regulaminu Lotto stanowi, że

„1. W przypadku gry w punkcie sprzedaży grający obowiązany jest sprawdzić przy odbiorze kuponu, czy kupon jest zgodny z wydaną przez niego dyspozycją, to jest czy:

1) wydrukowane są na nim wytypowane liczby oraz czy zawiera on prawidłową liczbę zakładów,

2) zawiera właściwą ilość losowo typowanych liczb – przy zawieraniu zakładów metodą chybił trafił oraz czy zawiera on prawidłową liczbę zakładów,

3) liczba losowań, na którą zawarty zakład pozostaje ważny, jest zgodna z dyspozycją grającego,

4) posiada czytelne wszystkie zapisy słowne i liczbowe oraz numer seryjny,

5) posiada zaznaczony udział w Plusie, jeżeli grający wydał taką dyspozycję,

6) posiada oznaczenie udziału w zakładzie potwierdzonym kuponami cząstkowymi, jeżeli grający wydał taką dyspozycję.”

 

Jak widać wszystkie te dane standardowo są zamieszczane w wydrukowanym kuponie. Jakie więc powyższy zapis z § 29 Regulaminu Lotto może mieć dla Ciebie skutki praktyczne? Otóż nie wolno Ci uszkodzić kuponu. Jeśli bowiem, chociaż przypadkowo, uszkodzisz kupon pozbywając się z niego jednej z ww. cech – to takie uszkodzenie może kosztować Cię miliony, ponieważ Totalizator może nie wydać Ci wygranej.

 • Po drugie – Totalizator Sportowy nie wypłaci Ci wygranej w razie zniszczenia lub utraty kuponu. Tyle na temat mówi Regulamin Lotto. Historia zna jednak przypadki, w których mimo utraty kuponu doszło do wypłacenia wygranej zwycięzcy (Tu możesz poczytać o jednym z nich). Jednym z pomysłów, który może stanowić pewną pomoc w razie utraty kuponu jest dokonanie jego notarialnej kopii. Na temat wartości takiej kopii z pewnością jeszcze napiszemy. W tym miejscu warto jednak napisać, że w niektórych sytuacjach, w razie uszkodzenia lub utraty kuponu, jego notarialna kopia może stanowić jedyny środek dowodowy dający jakiekolwiek szanse w dochodzeniu wypłaty wygranej przed sądem.

 

 • Po trzecie – i to jest prawdziwe ryzyko – spójrz co zawiera 25 ust. 3 Regulaminu Lotto:

 

„3. TS nie ma obowiązku badania uprawnień okaziciela kuponu; może jednak wstrzymać wypłatę wygranej na okres nieprzekraczający 30 dni, jeżeli zachodzą wątpliwości co do uprawnień okaziciela do rozporządzania kuponem lub też kompletności i czytelności zapisów na kuponie. W przypadku nieuzasadnionego wstrzymania wypłaty wygranej TS obowiązany jest zapłacić odsetki ustawowe za opóźnienie za okres wstrzymania wypłaty.”

 

Otóż Totalizator może wstrzymać wypłatę (a wiec de facto odmówić wypłaty), jeśli zachodzą wątpliwości co do uprawnień okaziciela kuponu lub też kompletności i czytelności zapisów na kuponie. Tego typu zapis to spory problem dla osoby, która zamierza odebrać naprawdę dużą wygraną. Dlaczego? Ponieważ wstrzymanie wypłaty ma czysto uznaniowy charakter. Nie zależy od żadnych obiektywnych kryteriów, lecz jedynie od woli pracowników Totalizatora. W regulaminie nie zostało też sprecyzowane jak należy rozumieć „wątpliwości co do uprawnień okaziciela do rozporządzania kuponem”. Nie jest także określone w jaki sposób toczy się procedura wyjaśniania tych wątpliwości. Wszystko to prowadzi do sytuacji, w której w czasie odbioru nagrody pracownicy Totalizatora Sportowego mają możliwość odmowy wypłacenia nagrody.

Ta sytuacja jest o tyle niebezpieczna, że:

 • Nie jest jasne, czy w takiej sytuacji Totalizator odbiera kupon laureatowi na czas wyjaśniania sprawy, czy też to gracz przechowuje kupon u siebie.
 • Dochodzi do ujawnienia tożsamości gracza (wobec Totalizatora) i tym samym miejsca przechowywania kuponu.

Pomyśl ile emocji i strachu towarzyszy Ci do momentu odebrania bardzo wysokiej wygranej. A teraz wyobraź sobie, że nie udało Ci się jej odebrać w siedzibie Totalizatora i musisz wrócić do domu ze zwycięskim kuponem oraz przechować go przez 30 dni – do czasu wyjaśnienia sprawy. Jednocześnie masz świadomość, że już się ujawniłeś wobec pracowników Totalizatora. I znowu – tym razem po raz drugi – zastanawiasz się jak odebrać wygraną w Lotto.

Oczywiście z przywołanego wyżej zapisu Regulaminu wynika, że Totalizator ma 30 dni na załatwienie sprawy i w razie nieuzasadnionej odmowy wypłaty musi wypłacić dodatkowo odsetki ustawowe. Powiedzmy sobie jednak szczerze, kara w postaci wypłacenia odsetek ustawowych to żadna nagroda dla laureata. Z perspektywy laureata o wiele ważniejsze jest to, że w tym okresie trwa spór o wypłacenie wygranej, w czasie którego zwycięzca nie ma dostępu do kapitału.

Jakie formalności należy wypełnić podczas odbierania wygranej w Lotto?

Totalizator Sportowy prowadzi ewidencję wygranych, których wartość wynosi co najmniej 2.280 zł. Oznacza to, że jeśli wygrałeś kilka milionów złotych w Lotto, to warunkiem odbioru takiej wygranej będzie uprzednie podanie Twoich danych osobowych do ewidencji Totalizatora. W ewidencji umieszcza się następujące dane: 1) dane osobowe osoby wygrywającej (imię i nazwisko, oznaczenie dokumentu tożsamości, PESEL), 2) wartość wypłaconej wygranej, 3) datę wypłaty.

Jak widać, Totalizator Sportowy przetwarza dane osobowe uczestników. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z Regulaminem Lotto wyżej wymienione dane są objęte tzw. tajemnicą uczestnika, do przestrzegania której zobowiązani są pracownicy Lotto. Mimo tego zapisu laureaci często obawiają się o „szczelność” systemu ochrony informacji w Totalizatorze, niejednokrotnie martwiąc się, że dane mogą zostać ujawnione. Niestety, nie jest możliwe odebranie nagrody nie ujawniając swojej tożsamości. Pamiętajmy bowiem, że oprócz pracowników Lotto informację o wygranej bardzo szybko powezmą… pracownicy banków, w których zwycięzca otworzył konta bankowe i dokonał przelewu z Totalizatora. Pracownicy banku mają bowiem wgląd w operacje bankowe, w tym skąd klient otrzymuje przelew i jakim tytułem go otrzymał. Oczywiście pracownicy banków także związani są obowiązkiem zachowania tajemnicy. Niemniej, tak jak widać, informacja o wygranej może dotrzeć do o wiele szerszej grupy osób niż życzyłby sobie laureat.

Niezależnie od powyższego, jeśli sobie życzysz Totalizator Sportowy może wydać zaświadczenie o wygranej. Totalizator prowadzi ewidencję takich zaświadczeń oraz przechowuje ich odpisy przez okres 5 lat (z lekką górką). Zwycięzcy wielkich kumulacji często zastanawiają się, czy brać takie zaświadczenia, obawiając się, że to kolejne miejsce, w którym gromadzone są dane o ich fortunie. Odpowiedź brzmi… oczywiście brać! Już po odebraniu wygranej mogą wydarzyć się różne sytuacje, w których zaświadczenie wydane przez Totalizatora okaże się bardzo potrzebne. A należy pamiętać, że zwycięski kupon podlega zwrotowi przy odbiorze nagrody. W takiej sytuacji wielką nieroztropnością byłoby pozostawienie jedynego dowodu z wypłaty wygranej w postaci zapisu historii operacji na Twoich rachunkach bankowych.

Jak odebrać wygraną w Lotto – i zrobić to bezpiecznie?

Jak bezpiecznie odebrać wygraną w Lotto
Bezpieczny_odbior_wygranej_Lotto

Jeśli zamierzasz odebrać naprawdę wysoką wygraną (powyżej 2 mln zł), powinieneś rozważyć przestrzeganie kilku złotych zasad. One odpowiedzą Ci na pytanie jak odebrać wygraną w Lotto!

 • Zabezpiecz kupon

Kupon, to tylko mały kawałek papieru. Pomyśl jak łatwo go zgubić, zniszczyć lub uszkodzić. Może się to przydarzyć nawet Twojemu bliskiemu, który nie wie o wygranej albo wie, ale starał się go zabezpieczyć nawet w dobrej wierze. Warto zrobić notarialną kopię kuponu. Być może da to jakąś szansę na dochodzenie zapłaty w sądzie, w sytuacji w której kupon zostanie zniszczony. Czasami zniszczenie kuponu jest wynikiem okoliczności losowych, jak np. pożar czy wypranie w pralce. Warto się zabezpieczyć.

 • Otwórz kilka rachunków bankowych

Jeśli wygrałeś naprawdę dużo pieniędzy warto założyć kilka kont bankowych i przelać na nie wygraną w równych częściach. Posłużmy się prostym przykładem. Jeśli wygrałeś netto 2 mln zł, to warto założyć 4 rachunki bankowe. Dzięki temu rozproszysz ryzyko zw. z poprawnym wykonaniem przelewu (trudno jest błędnie wykonać przelewy na wszystkie 4 rachunki!), a także ukryjesz przed bankiem informację, ile tak naprawdę wygrałeś. Nie bez znaczenie jest też okoliczność, w jakim banku zakładasz konto. Ale to bardzo wrażliwy temat i wolimy o tym mówić na spotkaniu.

 • Nie umawiaj się na konkretną godzinę

Aby odebrać wygraną w oddziale Totalizatora sportowego nie musisz umawiać się na konkretną godzinę. Nie rób więc tego. Po prostu idź i odbierz wygraną. W ten sposób zmniejszysz ryzyko związane z drogą do oddziału i z odbiorem wygranej.

 • Nie zatrudniaj firmy ochroniarskiej

Najmniej rozsądną rzeczą jaką możesz zrobić po wygraniu w Lotto jest zaangażowanie agencji ochrony do zorganizowania Twojego transportu z kuponem i odbioru nagrody. Przyczyny tak jasno postawionej powyżej tezy pozwolimy zachować dla siebie. Jesteśmy jednak pewni, że możesz ich się domyślać.

 • Powiedz o wygranej tylko osobie, której naprawdę ufasz i która przyjmie tę informację ze spokojem (o ile w ogóle taką znasz)

Zasadą jest, że o wygranej warto jest powiedzieć bliskiej Ci osobie, której możesz zaufać. W ten sposób zrzucasz z siebie ogromny ciężar i zyskujesz wsparcie w pierwszym, bardzo ważnym okresie po wygranej. Niemniej od tej zasady istnieją pewne wyjątki. Otóż lepiej nie uzewnętrzniać się nawet bardzo bliskiej osobie (jak żona, dziecko, brat), jeśli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • Ta osoba znana jest z problemów z zachowaniem dyskrecji
 • Podejrzewasz, że może ona nie udźwignąć psychicznie informacji o wygranej
 • Ta osoba w przeszłości podejmowała złe decyzje w kluczowych sprawach – w szczególności dotyczących finansów.

W każdej z ww. okoliczności osoba, wobec której się uzewnętrznisz nie będzie dla Ciebie wsparciem, lecz ciężarem. Zaangażowanie takiej osoby w odbiór nagrody zwiększy ryzyko podjęcia złej decyzji. Taka osoba nie wesprze Cię w problemie jak odebrać wygraną w Lotto...

 • Udaj się po odbiór wraz z kimś zaufanym

Po odbiór nagrody nie idź sam. Zabierz ze sobą kogoś zaufanego. Tego dnia będziesz działał w ogromnym stresie i emocjach. W takim stanie łatwo popełnić błąd lub zachować się niestarannie. Warto więc zabrać ze sobą kogoś, kto podejdzie do sprawy spokojniej, w zadaniowy sposób. Jeśli sobie życzysz możesz poprosić nas o asystę w czasie odbierania nagrody. W tym miejscu dowiesz się więcej o tej usłudze. Aby zabrać nas ze sobą przemawia kilka ważnych powodów:

 • Jesteśmy radcami prawnymi, a więc będziemy wspierać Cię w razie jakichkolwiek problemów z odbiorem.
 • Jesteśmy związani tajemnicą zawodową radcy prawnego, której nie wolno nam naruszyć.
 • W czasie odbioru nagrody reprezentujemy tylko Twoje interesy.
 • Na miejscu nie tracimy zimnej krwi i chłodnej oceny sytuacji.

 

 • Czytaj, pytaj, zrozum

Gdy udasz się do oddziału Totalizatora po odbiór nagrody, to nie obawiaj się zadawania pytań. Staraj się zrozumieć każdy krok, każdą czynność wykonywaną przez pracowników Totalizatora. Nie wstydź się zadawać pytań, choćby wydawały Ci się „głupie”. Masz prawo pytać – przecież odbierasz taką nagrodę pierwszy (i pewnie jedyny) raz w życiu. Jeśli będziesz rozumiał co dzieje się wokół Ciebie, będziesz spokojniejszy.

 • Rozważ zapewnienie sobie profesjonalnego wsparcia

Na odbiór nagrody zabierz doradcę, któremu ufasz. Zwykle będzie to członek Twojej najbliższej rodziny. Może to być też ktoś z zewnątrz, np. możesz skorzystać z naszej pomocy. Zabranie ze sobą doradcy to nie akt przesady, lecz dołożenia należytej staranności. Po wygraniu dużych pieniędzy będziesz musiał nauczyć się pracy z zaufanym doradcą. Tak już będzie, gdy będziesz kupował nieruchomości, inwestował, planował dziedziczenie i darowizny. Warto zacząć już od początku. Poczytaj więcej o tym jak pracujemy.

Odbiór wygranej w Lotto a koronawirus.

Aktualizacja z dnia 10 października 2020 r: – Totalizator Sportowy nie opublikował żadnego formalnego stanowiska w sprawie zasad odbierania dużych nagród w Lotto lub Eurojackpot w czasie zagrożenia wirusem COVID-19. Należy więc przyjąć, że procedura odbierania nagród w Lotto lub Eurojackpot nie uległa w zw. z powyższym zmianie. Niemniej należy pamiętać, że odbierając wygraną w okresie zagrożenia koronawirusem należy przestrzegać aktualnie obowiązujących zasad sanitarnych.

Podsumowanie – jak odebrać wygraną w Lotto?

Zwycięzca dużej wygranej w totolotku musi podjąć ważną decyzję. Ta decyzja polega na znalezieniu odpowiedniego balansu na płaszczyźnie pomiędzy możliwie maksymalnym zachowaniem tajemnicy a zaufaniem odpowiednim osobom. Musimy Cię jednak pocieszyć. Jeśli wygrałeś co najmniej sześciocyfrową kwotę, to odbiór wygranej jest jednym z najbardziej stresujących, ale stosunkowo najłatwiejszych i najmniej ryzykownych kroków. Prawdziwe schody zaczną się dopiero wtedy, gdy odbierzesz wygraną i zaczniesz nią rozporządzać. Statystycznie, niezwykle rzadko słyszy się o osobach, które zostały okradzione lub oszukane w czasie odbierania wygranej lub w okresie przed jej odebraniem. Zwycięzca w Lotto wtedy właśnie zachowuje szczególną ostrożność. Tymczasem stosunkowo często zdarza się, że laureaci nieroztropnie gospodarują majątkiem, są oszukiwani, na skutek czego tracą majątek, a nawet popadają w długi. Prawdziwe problemy zaczną się wtedy, gdy pieniądze pojawią się na Twoim koncie.

 

Życzymy Ci podejmowani mądrych decyzji!

 

PS. Dokładamy wiele starań, aby informacje przedstawione powyżej były rzetelne. Regulaminy Lotto, podobnie jak przepisy prawa, zmieniają się jednak w czasie. Zanim odbierzesz nagrodę sprawdź proszę, czy powyższe informacje są aktualne. Możesz też skontaktować się z nami i pomożemy Ci w tym. Powyższy wpis jest aktualny na dzień 1 września 2020 r.

PS2. Jeśli masz swoje doświadczenia i chciałbyś pomóc innym laureatom, to skontaktuj się z nami i opowiedz z Twojej perspektywy jak odebrać wygraną w Lotto. Lubimy słuchać dobrych pomysłów!

PS3. Być może zainteresuje Cię także artykuł: Jak odebrać wygraną w Eurojackpot?